Bale Clamp

เป็นอุปกรณ์ในการจับของที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ใบจับจะมีลักษณะแผ่นตรง ๆ เพื่อหนีบของทรงสี่เหลี่ยมได้ดี ซึ่งอาจจะจะติดคู่กับระบบ ROTATING ทำให้เมื่อจับของแล้วสามารถหมุนตัวหรือให้นอนตามต้องการได้

Bale Clamp มีกี่ชนิด?

ส่วนใหญ่มีชนิดเดียว
     * มี option ระบบ Rotating หมุนได้ 180 องศา หรือ 360 องศา

ขนาดต้องระบุตามขนาด และน้ำหนักของสินค้